Vitajte na mojej stránke!

Toto je moja prvá stránka.
Stránka bola vytvorená v spolupráci so špecialistkou prvej pomoci Slovenského Červeného kríža.
Vaše pripomienky k stránke zasielajte na emailovú adresu:
iqm3000@yahoo.de
Ak máte otázky k téme prvej pomoci,
informujte sa na niektorom z pracovísk SČK.

Ďakujem

Monika Dávideková
autorka stránky