Prvá pomoc môže zachrániť nejeden ľudský život. Si pripravený pomôcť?

 

Chcel  by si sa odborne pripraviť pre prípad, že by bol niekto v ohrození života a bol by odkázaný len na tvoju pomoc? Stačí ak navštíviš stredisko Slovenského Červeného kríža a absolvuješ školenie prvej pomoci. Na kurze prvej pomoci sa naučíš ako predchádzať komplikáciám a ako v prípadných komplikáciách jednať. Aj ty môžeš zachrániť ľudské životy! Pri nebezpečí ohrozenia života nie je čas nazvyš! Treba okamžite konať!

…neposkytnutie prvej pomoci osobe v nebezpečenstve smrti alebo vážneho ohrozenia zdravia JE TRESTNÉ...

 

Malá ukážka z kurzu prvej pomoci - "Stručné zásady prvej pomoci"

...

 

Stali ste sa účastníkom alebo svedkom dopravnej nehody?
ZACHOVAJTE KĽUD a dodržujte tento postup:

Bezpečne zaparkujte vozidlo na okraji cesty min. 15m od miesta nehody.
Skontrolujte rozsah a závažnosť dopravnej nehody, vypnite motor havarovaného vozidla.
Upresnite si miesto nehody, počet zranených a ich zdravotný stav.
Zastavte okolo idúce vozidlá, zaistite si pomoc a pošlite šoférov označiť miesto nehody (vzdialenosť 150 krokov).
Poverte inú osobu privolaním vozidiel záchrannej služby, požiarnikov a polície.
Začnite s poskytovaním prvej pomoci.

DÝCHANIE Z PĽÚC DO PĽÚC

Použite resuscitačnú rúšku s ventilom obsiahnutú v autolekárničke.
Zabezpečte priechodnosť dýchacích ciest!
Vyčistite krúživým pohybom dvoma prstami dutinu ústnu od krvi, zvratkov, vytiahnutie zubnej protézy.
Vreckovkou povytiahnite jazyk z úst.
Ak postihnutý naďalej nedýcha, začnite s dýchaním z pľúc do pľúc.
Uložte postihnutého do polohy na chrbát, vsuňte mu svoju ruku (zloženú deku, bundu) pod krk, zakloňte mu hlavu, predsuňte mu dolnú čeľusť a otvorené ústa.
Vložte medzi zuby postihnutého náustok resuscitačnej rúšky.
Jednou rukou pridržujte bradu, dvomi prstami stlačte nos a po hlbokom nádychu vdýchnite cez náustok rúšky vzduch do pľúc postihnutého.
Pohľadom na hrudník postihnutého kontrolujte, či sa hrudník zdvíha

Frekvencia dychov
u dospelých: 12-15 dychov/min
u deti: 20 dychov/min

Pozor!

Dbajte na to, aby ste svojimi ústami obsiahli celé ústa postihnutého!
Ak dýchanie z úst do úst nie je možné, zatvorte postihnutého ústa prisunutím brady a po nádychu vdýchnite vzduch do nosa postihnutého.

NEPRIAMA MASÁŽ SRDCA

Položte postihnutého na tvrdý podklad polohy na chrbát.
Kľaknite si k nemu.
Nahmatajte spodný koniec hrudnej kosti.
Zopnite obidve svoje ruky.
Priložte ich na dolnú tretinu hrudnej kosti.
Ruky ponechajte na hrudníku.
Paže majte stále napnuté.
ZAČNITE dvomi rýchlymi vdychmi.
Pokračujte nepriamou MASÁŽOU SRDCA kolmo proti chrbtici.

Frekvencia
u dospelých: 80x min. 4-5cm hlboko
u detí: 100x min. 2-3cm hlboko jednou rukou!

Masáž srdca ani dýchanie z pľúc do pľúc neukončujeme dovtedy, kým ju neprevezme odborný tým záchrannej služby!
Aj keď sa postihnutému obnovila srdečná činnosť a dýchanie, buďte vždy pripravení na opätovné zahájenie masáže a dýchania z pľúc do pľúc.