Výučba prvej pomoci na základných a stredných školách, výcvik dospelých a školenie inštruktorov.

Bezpríspevkové darcovstvo krvi organizuje SČK, darcov oceňuje Jánskeho plaketami, má Mobilnú odberovú jednotku SČK, na zvýšenie zásob krvi vyhlasuje celoštátne akcie: Človek človeku, Vianočná kvapka krvi a iné.

Sociálna činnosť SČK pre deti a mládež:

Sociálna starostlivosť o dospelé osoby:

Mládež SČK realizuje programy špecificky zamerané na deti a mládež ako:

Humanitná pomoc SČK vychádza z aktuálnych potrieb občanov slovenskej republiky a obyvateľov iných krajín.

Pátracia služba SČK zmierňuje psychické utrpenie ľudí v dôsledku vojnových alebo iných závažných udalostí. Občanom SR získava potvrdenia o pobyte v koncentračných táboroch. Doručuje rodinné správy tam, kde z rôznych dôvodov nie je možný poštový styk.

Vodná a záchranná služba SČK vychováva plavcov záchranárov pre vodné plochy a kryté bazény, inštruktorov a buduje záchranné útvary VZS SČK.