Kontakty

Ústredný sekretariát Slovenského Červeného kríža
Grösslingova 24
814 46 Bratislava

Ústredné - výučbovo - metodické centrum
Grösslingova 24
814 46 Bratislava