1.A na GIH
2 0 0 2 / 2 0 0 3

Mako, Robo, Ivo, prof. Sabine Till, Rasťo, Lukáš, Maťa, Janka
Miša, Janka, Barbora, Diana, Naďa, Lenka, Maťa, Katka, Katka, Katka
Silvia, Monika, Lucia, Peťa, Lukáš, Zuza, Aďa, Lenka, Mirka, Nikoleta
Andrej, Dušan, Juro, JA